Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/BC-PC
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình tại kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Tạ Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm pp11.pdf