Báo cáo kết quả công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/BC-PC
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Tạ Văn Tuấn
Tài liệu đính kèm pp2.pdf