Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm ; phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế-Xã hội
Số ký hiệu văn bản 02/BC-KTXH
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm ; phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Kinh tế-Xã hội
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Văn Độ
Tài liệu đính kèm kkk.pdf