Báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (trình tại kỳ họp Thứ năm)
Số ký hiệu văn bản 32/BC-UBND
Ngày ban hành 02/06/2022
Ngày hiệu lực 02/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (trình tại kỳ họp Thứ năm)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Trần Văn Quyến
Tài liệu đính kèm yyy.pdf