Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/BC-HĐND
Ngày ban hành 17/06/2022
Ngày hiệu lực 17/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Doanh
Tài liệu đính kèm yyyy.pdf