Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 653
  • Tất cả: 32921
GIẤY MỜI Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định thành lập Tổ công tác và Kế hoạch hoạt động trong năm 2022 của Tổ công tác các cấp triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" huyện Trực Ninh
gm tt.pdf
qd 598 xã.pdf
598.1.pdf
598.2.pdf