Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 604
  • Tất cả: 32872
TRẠM Y TẾ XÃ TRỰC CƯỜNG TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG COVID-19

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản số 3229/BYT-DP ngày 21/6/2022 về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và văn bản số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID 19 Huyện Trực Ninh. BCĐ phòng chống dịch xã Trực Cường thông báo về việc tiêm phòng tại trạm Y tế Trực Cường thời gian tiêm bắt đầu từ 1.30p chiều ngày 24/6/2022( thứ 6)

Tiêm cho BCĐ phòng chống dịch, cán bộ công chức, viên chức, tổ cô vít cộng đồng tiêm mũi 4.

Tiêm cho người có bệnh lý nền từ 50 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 sau thời gian 5 tháng.

Chiều ngày 24/6/2022 trạm Y tế xã trực cường đã tiêm được 121 mũi .

- Người lớn M3+M4= 59.

- HS đủ 12 tuổi M1+M2=43.

- HS dưới 12 tuổi là 16 Mũi.

Một số hình ảnh tiêm tại trạm y tế:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID 19 Huyện Trực Ninh. BCĐ phòng chống dịch xã Trực Cường thông báo về việc tiêm phòng tại trường tiểu học Trực Cường thời gian tiêm bắt đầu từ 7.30p sáng ngày 29/6/2022( sáng 4)

 Khối lớp1: 35 mũi, Khối lớp 2: 79 mũi, Khối lớp 3: 51 mũi, Khối lớp 4: 84 mũi, Khối lớp 5: 75 mũi.

Khối 6: - Đủ 12 tuổi : 6 mũi, - dưới 12 tuổi: 2 mũi

Một số hình ảnh tiêm tại trường tiểu học Trực Cường: 

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Nguồn tin từ Ban VH-TT xã.